ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਟੈਸਟ

01ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਟੈਸਟ ਉਪਕਰਣ

01ਬੈਡਰੂਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ

01ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਟੈਸਟ ਉਪਕਰਣ 2

01
ਬੁ .ਾਪਾ ਉਪਕਰਣ

01
ਕਠੋਰਤਾ ਟੈਸਟਰ

01
ਵਰਟੀਕਲ ਟੈਨਸਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨ

01
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਟੈਸਟ ਉਪਕਰਣ

01
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੈਨਸਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨ

01
ਤਾਰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ

ਵੇਰਵਾ

01

01

01

01

01

01

01

01

01

ਪੂਰਾ

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01